İNSAN KAYNAKLARI

ŞİRKET ve İLKELERİMİZ

KAPP çalışanları olarak, şirket ve çalışma arkadaşlarımıza karşı etik davranmaktadır.

KAPP Mutfak, iş başvurusunda bulunan adaylara cinsiyet, yaş, etnik köken, dil, din, medeni hal, engellilik, politik görüş ya da aidiyet nedenleri ile ayrımcılık yapmamayı ilke edinmiştir.

Çalışanlarımızın tamamına iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarında fırsat eşitliği sunulmaktadır. Ayrıca çalışanlarımızın kariyer gelişimine destek olmaktadır.

BAŞVURU